Podujatie o postavení
žien nielen v IT

16. mája 2024

Jedinečná akcia

S inšpiratívnymi ženami a šikovnými líderkami sa budeme rozprávať o tom, čo všetko treba na dosiahnutie úspechu v mužskom svete. Čo môžu pre férovosť príležitostí pre všetkých robiť samotné ženy, a ako môžu prispieť ich mužskí kolegovia? Úspešné ženské líderky na podujatí ekvalIT nám pomocou svojich príbehov dokážu, že možné je všetko. Treba len chcieť!

Spíkri podujatia

Počas predchádzajúcich ročníkov ekvalit o svojich životných príbehoch rozprávali úspešné ženy a muži, ktorí svoju kariéru vybudovali v IT i mome neho. Pozvanie do diskusie prijali topmanažérky, diplomatky, podnikateľky, koučky, psychologičky a mnohé iné inšpiratívne ženy. Aj tento rok predstavíme nemenej zaujímavých spíkrov, viac informácií už čoskoro!

Zaujímavý program

Prečo ešte aj dnes musia ženy o úspech bojovať oveľa viac ako ich mužskí kolegovia? Prečo stále vnímame rozdiely v zasadačkách aj na výplatných páskach? Aký recept na úspech majú ambiciózne ženy s výsledkami na Slovensku a akú inšpiráciu si môžeme vziať zo zahraničia? Ako formujú budúce generácie vzdelávacie inštitúcie a dokážu naplno rozvíjať aj talenty detí z ohrozených skupín? Vieme pomenovať dôvody a nájsť riešenia prečo sa aj dnes mnohé dievčatá a ženy necítia na Slovensku bezpečne? Ako môžeš byť úspešná aj Ty a ísť si za svojimi cieľmi? Príď sa pozrieť na ekval IT a dozvieš sa viac.

Predstavenie podujatia

Ženy tvoria polovicu populácie našej planéty. Napriek tomu sa stále zdá, že nemajú dostatočné slovo pri nastavovaní nášho sveta. V 17-člennej vláde SR dnes sedia tri ženy – ministerky.

Podiel nežného pohlavia v slovenských vládach či parlamentoch len zriedka prekročí 20 percent. V sektore informačných technológií v našej krajine dokonca na jednu dámu pripadá až šesť mužských kolegov. A za svoju prácu nie sú odmeňované rovnako. Na Slovensku sú rozdiely v platoch žien a mužov takmer tretinové. Ako to, že ešte aj v roku 2024 štatistiky hovoria takéto príbehy? Čo môžu ženy urobiť, aby bol náš svet lepším a bezpečnejším miestom pre život? S inšpiratívnymi spíkerkami a spíkermi sa o týchto témach budeme rozprávať na podujatí ekval IT vo štvrtok 16. mája 2024.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa aj osobne, je k dispozícii obmedzený počet miest. Kontaktujte nás na maile: konferencia@ekvalit.sk

1

Judita Majerová

3

Miroslava Mittelmannová

4

Jana 
Maškarová

5

Ábel
Ravasz

6

Anka Záhorčáková

Ekval IT program
16. mája 2024

13:00

Anka Záhorčáková

Obchodná riaditeľka DITEC a ambasádorka pre ženy v IT

Otvorenie ekval IT 2024

13:10

Ábel Ravasz

Sociológ a poradca ministra školstva

Školstvo sa musí prispôsobiť realite

Náš vzdelávací systém nevyrovnáva rozdiely medzi študentmi, skôr ich prehlbuje. Výsledkom je, že plytváme talentom a pracovným kapitálom ľudí najmä z ohrozených
skupín obyvateľstva. Idea rovnosti šancí nie je ideológia, ale návod pre lepšie fungovanie krajiny. Aj to sú dôvody, pre ktoré sa tejto problematike venuje celý svoj život v jej najrôznejších aspektoch, a ktoré nám priblíži na aktuálnom ročníku ekval IT.

13:35

Anka Záhorčáková

Obchodná riaditeľka DITEC a ambasádorka pre ženy v IT

Ženský svet IT

Sú cesty informačných technológií skutočne vzdialené ženskému svetu? Čo nás spája? Kde vieme byť prínosom? Čím môžeme my ženy obohatiť technologický svet? Ako ho vieme zlepšiť a vytvoriť bezpečnejšie miesto pre život? Aj na tieto otázky sa zameria Anka Záhorčáková, ktorá pôsobí v slovenskom IT biznise nielen ako obchodná riaditeľka spoločnosti, ale aj ako ambasádorka žien v IT.

14:00

Jana Maškarová

Námestníčka, Národný bezpečnostný úrad

Najvyššia medzi vysokými

Ako sa presadiť v profesii, kde je pre každého príkladom statný muž v uniforme s pištoľou a obuškom za opaskom? Polícia dnes už otvára brány aj ženám, no kedysi bolo takmer nemožné presadiť sa v tomto takmer čisto mužskom kolektíve. Napriek mnohým prekážkam, výberovým konaniam a neraz i posmeškom, však nad všetkým zvíťazila pracovitosť, svedomitosť a neoblomnosť. Každý beh sa začína pomalým zahriatím – na policajnej akadémii či obvodnom oddelení. Maratón Jany Maškarovej však pokračoval do najvyšších funkcií policajného zboru až k historicky prvej žene v hodnosti generálky v dejinách slovenskej polície.

Sú naozaj silové zložky len o napnutých svaloch? Aké vlastnosti musí mať policajtka, aby raz a navždy pochovala tuho zakorenené spoločenské predsudky voči ženám v uniformách?

14:25

Karla Matiaško Wursterová

Veľvyslankyňa Slovenska v Taliansku, na Malte a v San Maríne

Dá sa zladiť kariérny rast so súkromným životom?

Za svoju profesionálnu oblasť si zvolila diplomaciu, ktorá bola dlhé roky takmer výlučnou doménou mužov. Okrem práce veľvyslankyne, sa venuje podpore žien v ich kariérnom raste, ako aj vo vytváraní čo najlepších podmienok na zosúladenie ich kariéry a súkromného života. Ako môže byť žena úspešná v kariére aj materstve? Aké máme podmienky pre ženy vytvorené na Slovensku, a v čom sa líšime od krajín ako Taliansko, Francúzsko či Malta?

14:50

Judita Majerová

Riaditeľka, Bezpečný ženský dom Brána do života

Ako vystúpiť z bludného kruhu násilia?

Vyštudovaná psychologička sa v svojej praxi venuje témam osobného rozvoja, sebavedomia, ale aj témam vzťahov a rodovo podmieneného násilia. V súčasnej dobe pôsobí ako riaditeľka bezpečného ženského domu Brána do života, kde poskytujú útočisko ženám a ich deťom, na ktorých bolo páchané násilie. Ako náročné je pre ženy, vystúpiť z kolotoču násilia? Je úlohou štátu poskytovať im pomocnú ruku? Sme dostatočne všímaví k svojmu okoliu? S akými príbehmi sa v svojej praxi stretáva a aké opatrenia v dosiahnutí vyššieho pocitu bezpečia žien, by presadila, ak by mohla priamo ovplyvniť legislatívu?

15:15

Miroslava Mittelmannová

Programová riaditeľka, Liga za ľudské práva

Starostlivosť o seba a komunitu

Miroslava Mittelmannová sa podelí o postrehy z práce s ľuďmi s migračnou a azylovou skúsenosťou a o to, ako im môžeme pomôcť cítiť sa na Slovensku v bezpečí. Jej príbeh, zahŕňajúci cestu z pozície mladej advokátky na riadiacu funkciu v organizácii, v období po vypuknutí vojny na Ukrajine, slúži ako inšpiratívny príklad. Prednáška sa zameria na hľadanie riešení, ako zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých bez ohľadu na ich pôvod. Zároveň zdôrazní kľúčovú úlohu starostlivosti nielen o komunitu, ktorej pomáhame, ale aj o seba samých. Iba tak môžeme vynaložiť energiu na budovanie bezpečnejšieho a spravodlivejšieho Slovenska pre všetky ženy a dievčatá.

Miesto konania

Bratislava 16. mája 2024 v MONSTERS cafe and bar. Pozrite si na mape.

Citát

„Ak zahodíme predsudky a vytvoríme viac priestoru pre diverzitu, na konci dňa sa to prejaví v lepšom biznisovom prostredí, nasledovanom spokojnejšími zákazníkmi, kvalitnejšími produktami a šťastnými ľuďmi na všetkých stranách.“

Anka Záhorčáková, Ambasádorka pre ženy v IT a obchodná riaditeľka DITEC

Organizátor

DITEC, a.s.
www.ditec.sk

Judita Majerová

Po absolvovaní štúdia psychológie na FiF UK pracovala v Nadácii Pontis na pozíciách Programová koordinátorka a neskôr ako Senior manažérka pre strategickú filantropiu. Po 5 rokoch sa vrátila k vyštudovanému odboru, aby sa v občianskom združení IPčko venovala krízovej intervencii. Od roku 2020 pôsobí v OZ Brána do života, kde ako psychologička pracuje so ženami zažívajúcimi násilie. Aktuálne aj ako riaditeľka Bezpečného ženského domu Brána do života. Absolvovala viaceré psychologické výcviky, momentálne je frekventantka výcviku Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta podľa C.R. Rogersa v Českom inštitúte PCA Brno.

Karla Matiaško Wursterová

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave a prestížnej parížskej Ecole Nationale d´Administration pôsobí od roku 2021 ako veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku, na Malte a v San Maríne. Ako diplomatka v minulosti pracovala v Prahe a Bruseli, na ministerstve zahraničných vecí v Bratislave pôsobila okrem iného ako generálna riaditeľka Sekcie medznárodných organizácií, rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a ľudských práv. V rokoch 2012 – 2015 bola výkonnou riaditeľkou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Miroslava Mittelmannová

Programová riaditeľka Ligy za ľudské práva s občianskym združením spolupracovala od jeho vzniku ako advokátska koncipientka a neskôr ako advokátka. Okrem právnej pomoci utečenkám a utečencom a cudzinkám a cudzincom sa venuje aj vzdelávaniu mladej generácie právničiek a právnikov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci Kliniky azylového práva a Kliniky migračného práva.

Jana Maškarová

Absolventka Akadémie Policajného zboru v Bratislave pracovala v Policajnom zbore SR od 90-tych rokov minulého storočia. Od roku 2011 pôsobila na úrade boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ  a neskôr na národnej kriminálnej agentúre Prezídia PZ. Počas svojho pôsobenia zastávala rôzne radové a riadiace funkcie. V rokoch 2018 až 2021 zastávala pozíciu 1. viceprezidentky Policajného zboru. Od decembra 2023 je námestníčkou Národného bezpečnostného úradu.

Ábel Ravasz

Sociológ a politik, ktorý študoval na ELTE a BCE v Budapešti a taktiež na Columbia University in New York City. Jeho špecializáciou je inklúzia, menšinové práva a politická participácia. Je zakladateľom Inštitútu Mateja Bela. Od 2016 do 2020 bol splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a v súčasnosti pracuje ako poradca ministra školstva.

Anka Záhorčáková

je obchodná riaditeľka spoločnosti DITEC a ambasádorka pre ženy v IT. V oblasti informačných technológií pôsobí tridsať rokov. Ako žena – manažérka v oblasti informačných technológií vie, že IT je dnes nielen u nás považované za „mužský svet“, a pre ženy je presadenie sa oveľa ťažšie. Práve preto je pre ňu dôležitá okrem biznisových výziev a trávenia času s najbližšími aj podpora žien v IT.

Aneta Parišková 

je slovenská televízna moderátorka, podnikateľka, pedagogička a mama troch synov. Aktuálne pôsobí ako moderátorka Novín televízie JOJ. Je trojnásobnou držiteľkou titulu Osobnosť televíznej obrazovky  (OTO), štvornásobnou víťazkou ankety Televízna osobnosť Markízy. Žije striedavo v  Bratislave, kde okrem iného riadi vlastnú súkromnú škôlku, a v Spojených štátoch amerických.